Kære kunder og samarbejdspartnere,

Foranlediget af Statsministerens pressemøde, gør vi hermed opmærksom på at REMONDIS A/S, så vidt muligt opretholder hele driften af kørsel med affald og dagrenovation hos alle vores kunder; både hos kommuner, statslige institutioner og hos private virksomheder, boligforeninger og organisationer m.m..

Vores vigtigste opgave er at sikre, at samfundets funktioner kan køre videre. Vi tager derfor ekstra hensyn til vores kunder, og indstiller også til borgere, vores kunder og samarbejdspartnere, at alle tager hensyn til vores chauffører, som udfører dette vigtige stykke arbejde. Hold derfor gerne mindst 2 meters afstand.

Vi holder løbende vores kunder og samarbejdspartnere opdateret her på hjemmesiden. Såfremt du har nogle spørgsmål til REMONDIS kundeservice, henstiller vi til, at du retter henvendelse på vores email kundeservice@remondis.dk eller salg@remondis.dk i stedet for at ringe på telefonen. Vi henstiller dermed til, at du kun ringer til kundeservice, såfremt det er absolut nødvendigt.

For henvendelser fra pressen, kontakt venligst Pernille Andersen på pan@remondis.dk.

Tusind tak på forhånd for jeres forståelse for denne specielle situation.

 

Med venlig hilsen,

Karsten Linderskov og Søren Eriksen, Managing Directors

REMONDIS A/S

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Lithiumbatterier = RETRON

Sikker og godkendt håndtering af små og store lithiumbatterier

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap & papir

Papir til makulering

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel 

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD