CERTIFICERINGER

For vores fælles fremtid

Det er yderst vigtigt for os i REMONDIS A/S, at vores kunder har dokumentation for en høj kvalitet, når de køber serviceydelser og produkter igennem REMONDIS A/S. Derfor kan I på denne side altid se de nyeste eksemplarer af de certificeringer, vi har i virksomheden.

Vi har certificeringer inden for ISO-standarderne DS/EN ISO 9001 og 14001, og blev i 2012 også ISO-certificeret inden for personaleledelse med DS/OHSAS 18001.

Som ISO-certificeret virksomhed har vi nogle ledelsesværktøjer, der hele tiden er med til at sikre en kontinuerlig forbedringsproces og som styrker virksomheden internt.

 

Kvalitetspolitik

REMONDIS A/S er kendt som en virksomhed, der er ærlig og reel, og som bruger åben og dialogbaseret kommunikation. Vi vil have branchens bedste serviceniveau og de mest tilfredse medarbejdere. REMONDIS A/S ønsker også fokus på kerneområderne: Løsning af kommunale indsamlingsopgaver, kørsel af industriaffald i hele landet samt indsamling af farligt affald.

REMONDIS A/S vil løbende arbejde på at forbedre kvaliteten, dels på kerneområderne og i ledelsessystemet. REMONDIS A/S vil også arbejde med at forbedre medarbejderens tilgang til de daglige opgaver, og på at gøre dagligdagens processer lettere at overskue og gennemføre.

Den overordnede målsætning for REMONDIS A/S er at:

 • Levere serviceydelser og produkter, som lever op til kundens behov
 • Levere serviceydelser og produkter til aftalt tid
 • Behandle reklamationer hurtigt og effektivt
 • Informere kunden hurtigst muligt, hvis en aftale ikke kan overholdes og derefter indgå en ny aftale
 • Være til rådighed med relevant information
 • Være kendetegnet ved dygtige og selvstændige medarbejdere

Miljøpolitik

For at dokumentere vores høje niveau inden for miljørigtig håndtering af affald, blev REMONDIS A/S i 2002 miljøcertificeret efter ISO-14001 standarden. Dette garanterer, at du som kunde hos REMONDIS A/S, er sikret miljørigtige løsninger af dine transportopgaver – samt en dokumentation, som kan videregives i eget årsregnskab.

Nedenfor kan du se vores overordnede miljømål, som revideres årligt – Miljømålene kan udspecificeres nærmere ved henvendelse.

REMONDIS A/S miljøpolitik skal:

 • Som minimum overholde miljølovgivning og myndighedskrav
 • Forbedre miljøindsatsen løbende og reducere ressourceforbruget, herunder forebygge forurening
 • Samarbejde og kommunikere aktivt med myndigheder, interesseorganisationer, leverandører og kunder
 • Uddanne og motivere medarbejderne til at tage aktiv del i miljøarbejde og miljøansvar
 • Inddrage miljøspørgsmål i beslutninger om større investeringer. Afveje miljømæssige og økonomiske interesser
 • Etablere miljømæssige rutiner, instruktioner og måle miljøforbedringer

Arbejdsmiljøpolitik

For at dokumentere vores høje niveau inden for arbejdsmiljø blev, REMONDIS A/S i 2012 arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS-18001 standarden. 

Nedenfor kan du se vores overordnede arbejdsmiljømål, som revideres årligt – Arbejdsmiljømålene kan udspecificeres nærmere ved henvendelse.

REMONDIS A/S’ arbejdsmiljøpolitik:

 • Som minimum overholde gældende arbejdsmiljølovgivning og andre krav på arbejdsmiljøområdet
 • Arbejdsmiljøet skal være sikkert og sundt
 • Arbejdsmiljøet skal til stadighed forbedres i overensstemmelse med tidens normer
 • Ledelsen vil gennem arbejdsmiljøorganisationen inspirere alle ansatte til at arbejde hen imod et endnu sikrere arbejdsmiljø, som skal være i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet
 • Ledelsen vil via APV (arbejdspladsvurderinger) forebygge arbejdsskader og arbejdsrelaterede sygdomme. Herunder kortlægning af arbejdsmiljøet og udarbejdelse af handlingsplaner. Derudover vil ledelsen løbende forbedre ledelse og præstation på arbejdsmiljøområdet
 • Materiel anskaffes med fokus på at sikre medarbejderne det mest effektive materiel og udstyr, fx lav indstigningshøjde, effektiv belysning, trafiksikkert arbejdstøj, gode arbejdsvejledninger og øvrige praktiske hjælpemidler
 • Alle medarbejdere er skriftligt orienteret om vores politik, med hensyn til alkohol og stoffer, der er totalt forbudt i selskabet. Rygning er forbudt overalt indendørs
 • Chauffører og truckførere kontrolleres jævnligt for gyldige førerbeviser, krancertifikater, ADR-beviser og truckcertifikater. Alle kontroller registreres
 • Senest har ledelsen, i fuld enighed med personalet vedtaget, at der både om morgenen og i løbet af arbejdsdagen gennemføres stikprøvevis alkoholkontrol, ved brug af alkoholmeter i lighed med politiets udstyr

 

Råstofressourcer er begrænsede.

Det er vores ideer for genbrug ikke.

Kontakt os

Få tilbud, råd og vejledning

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Lithiumbatterier = RETRON

Sikker og godkendt håndtering af små og store lithiumbatterier

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap & papir

Papir til makulering

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel 

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD