MK5 20m3 komprimator

Komprimatorcontainere anvendes typisk til virksomheder, der producerer større mængder affald. Komprimatorerne bruges typisk til småt brændbart, pap, papir eller lignende der har en god komprimeringsfaktor.

En komprimator kan med sit stempel presse affaldet sammen, så det fylder ned til en fjerdedel afhængig af affaldstype. Som standard arbejder vi med komprimatorer på 20 m3, men de kan fås i mange forskellige størrelser.

Komprimatorcontainere tilpasses kundens behov for placering af indfyldningsåbning, pressekraft på stempel, tilbehør m.v.

Lejekontrakten af en komprimator er uopsigelig i 36 måneder. Efter de 36 måneder kan kontrakten opsiges med varsel af løbende måned + 1 måned. Månedlig leje betales forud. Lejepriser er inkl. all risk servicedækning. Der betales 3 måneders depositum. Priser er eksklusiv levering.

Hvis du er i tvivl om dit behov og den bedst mulige måde at sortere dit affald på, så skriv til vores miljøkonsulenter på miljokonsulent@remondis.dk.

Dimensioner

Bredde: 2550 mm
Dybde: 5990 mm
Højde: 2590 mm

Affaldstyper/fraktioner
 • Pap
 • Brændbart
Udstyr
 • Lang og lav indfyldning
 • Låg over indfyldning
 • Væsketæt
 • Piktogram af fraktion
Ydelser
 • Lej
 • Levering
 • Hjemtagning
 • Tømning
 • Vask
 • Diverse