Vognparken

REMONDIS A/S råder i dag over mere end 400 køretøjer og anhængere. Vi kan garantere et bredt udvalg af kombinationer for, at vi netop kan tilbyde den løsning, som passer bedst til vores enkelte kundes behov.

Vognpark

Containerbil

Beskrivelse

Denne biltype bruges til levering og tømning af ophaler-containere og mobil-komprimatorer. Vi har flere forskellige størrelser, netop så vi kan dække alle kørselsbehov.

Til afhentning og tømning i by-områderne har vi micro-biler, som har en totalvægt på maks. 12 tons, og som kan komme ind i gårde og parkeringskældre. 

Til de adresser hvor pladsen er til det foretrækker vi at bruge biler med en tilladt totalvægt på op til 26 tons, da denne køretøjstype dækker bredest.

Alle vores biler lever op til de nyeste EURO-normer omkring emissioner, og forurening.

Containertyper
 • Maxi-containere
 • Mobil-komprimatorer

 

Komprimator-/skraldebiler

Beskrivelse

Komprimatorbilen eller skraldebilen bruges til tømning af affald på adressen. Affaldet komprimeres, så der kan hentes affald fra mange forskellige kunder på en tur.

Med komprimatorbilen kan man både tømme mini-containere fra 140 liter til 1000 liter og vippe-container, helt op til 16 m3.

Hos erhvervskunder bruges en komprimatorbil primært til afhentning af pap, papir og småt brændbart/restaffald.

Containertyper
 • Vippecontainere
 • Mini-containere

Multi/genbrugsbil

Beskrivelse

Genbrugsbiler er lastbiler, hvor ladet er opdelt i rum, så affaldet kan sorteres ved afhentning. En genbrugsbil er som regel udstyret med kran for at lette arbejdet for chaufføren og sikre gode arbejdsforhold.

Containertyper
 • Ingen containere
 • Fraktion direkte på lad

Liftbil

Beskrivelse

Denne biltype bruger vi til indsamling af farligt affald samt håndtering af affald, der ikke er egnet til transport i ophaler-containere eller komprimatorbiler.

Vores biler af denne type er alle godkendt til transport af farligt gods – incl. fyrværkeri – og vi kan finde en kombination der passer præcis til dit behov.

Bilerne laster alt fra 7 paller til 36 paller og op til 30 tons, afhængig af det behov du måtte have.

Containertyper
 • Fade med farligt affald
 • Mini-containere til ombytning og udsætning
 • Mini-containere med foring til ombytning
 • Bure til ombytning

Kranbil

Beskrivelse

Vi har kranbiler til kran og bakseopgaver – men også kranbiler med grab til afhentning af jord eller levering af byggematerialer.

Containertyper
 • Grab af stort affald/haveaffald
 • Maxi-containere (korte maxi)

Vaskebil

Beskrivelse

Vaskebilen kan vaske mini-containere af alle størrelser. 

Containertyper
 • Mini-containere af alle størrelser

Microbil

Beskrivelse

En mikrobil bruges de steder hvor det er svært for en container- eller kranbil at komme til. Affaldet skal manuelt optages og tømmes på bilens lad.

Containertype
 • Affaldssække

Lad os sammen arbejde for fremtiden

REMONDIS er blandt verdens førende virksomheder inden for genbrug, service og vand. Omkring 800 afdelinger på 4 kontinenter, hvor over 30.000 medarbejdere arbejder for mere end 30 millioner borgere og flere tusinde virksomheder. På højeste niveau. For vores fælles fremtid.

Danmark er ambitiøse på klimaområdet og søger at opnå og overgå FNs klimamål og har til mål at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 procent i 2030. REMONDIS hjælper med stolthed får at Danmark komme i mål med en række aktiviteter, der alle støtter op om de vigtigste områder indenfor klima- og ressourcebeskyttelse.

 

Kontakt os

Få tilbud, råd og vejledning

Mini-containere

Vip-containere

Maxi-containere

Farligt affald

Miljøtjek af affald

Lithiumbatterier = RETRON

Sikker og godkendt håndtering af små og store lithiumbatterier

Batterier

Bioaffald

Brændbart

Byggeaffald

Deponi

Elektronik

Farligt affald

Glas

Haveaffald

Klinisk risiko

Lyskilder

Metal & jern

Pap & papir

Papir til makulering

Plast

Offentlige institutioner

Byggeri & anlæg

Butik & detail

Boligselskaber

Events

Ehandel 

Hospital & klinik

Kontor

Landbrug & gartneri

Produktion & industri

Restaurant & kantine

Trykkeri & maler

Turisme & hotel

Værksteder

MILJØTJEK AF AFFALD