Affaldssortering i din kommune

Hos REMONDIS hjælper vi vores kunder med at finde de bedst mulige løsninger til håndtering af affald. Vores lokale miljøkonsulenter kender de lokale anvisninger og krav som kommunerne har til erhvervsaffald. Book derfor gerne et møde med vores miljøkonsulenter her for at se, om du overholder alle anvisninger og lovkrav i forhold til sortering og håndtering af erhvervsaffald.

I Danmark har kommunerne ansvaret for affaldet. Det gælder både husholdsningsaffald og erhvervsaffald. Det betyder, at kommunerne kortlægger, hvor meget affald der produceres, og hvordan det skal behandles. Derudover, kommer regeringen med anvisninger og love til, hvordan kommunerne skal samle affald ind. EU bestemmer enkelte af disse anvisninger f.eks. hvor meget et medlemsland skal sørge for at genbruge af papir eller dåser. På baggrund af kommunernes egne kortlægning og regeringens affaldsplan, udarbejder kommunerne en lokal plan for, hvordan affaldet skal håndteres.

Borgere og virksomheder har derved et ansvar at følge anvisningerne fra den kommune, som de tilhører.

Erhvervsaffald i din kommune

Kontakt os

Få tilbud, råd og vejledning